Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Warsztat pracy doradcy zawodowego - komunikacja

Warsztat pracy doradcy zawodowego - komunikacja

Katarzyna Górniak

Publikacja przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące komunikacji interpersonalnej, w tym struktury i cech procesu komunikowania się. Autorzy zaprezentowali informacje na temat zasad nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, sztuki słuchania i pozyskiwania informacji, budowania pozytywnego obrazu siebie oraz komunikowania się w sytuacjach trudnych i problemowych.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone