Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego nr 3

Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego nr 3

Praca zbiorowa

Publikacja zawiera sześć artykułów poświęconych następującej problematyce: rozwój zawodowy człowieka, rola informacji zawodowej w pracy doradcy, obserwacja jako jedna z metod pozyskiwania informacji przez doradcę, studium przypadku w poradnictwie zawodowym, pozycja doradcy w urzędzie pracy oraz analiza podstawowych form pracy doradcy z osobą bezrobotną.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone