Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Planowanie kariery zawodowej cz. III

Planowanie kariery zawodowej cz. III

Edwin L. Herr
Stanley H. Cramer

Publikacja jest tłumaczeniem na język polski dwóch artykułów z książki pt.: „Career Guidance and Counselling through the life span”, autorstwa Edwina L. Herr’a i Stanleya H. Cramer’a. Artykuły dotyczą specyfiki poradnictwa zawodowego i doradztwa kariery dla osób dorosłych oraz problemów zawodowych osób dorosłych, w tym wypalenia zawodowego i braku satysfakcji zawodowej.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone