Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Informacja zawodowa

Informacja zawodowa

Natasza Grodzicka

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące opracowywania, gromadzenia i udostępniania informacji zawodowej, w tym m.in.: podstawowe kategorie informacji zawodowej i sposoby jej gromadzenia oraz instytucje odpowiedzialne za zbieranie i aktualizowanie zasobów informacji zawodowej. Wydawnictwo adresowane jest przede wszystkim do osób podejmujących pracę na stanowisku doradcy zawodowego.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone