Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Ocena, pomiar i usprawnianie jakości procesu doradztwa zawodowego

Ocena, pomiar i usprawnianie jakości procesu doradztwa zawodowego

Augustyn Bańka

Publikacja przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące problematyki jakości w poradnictwie zawodowym. W sposób przeglądowy zaprezentowano kwestie związane z pomiarem, oceną i doskonaleniem jakości poradnictwa zawodowego oraz rozwijaniem standardów całożyciowego doradztwa zawodowego w kontekście politycznym, organizacyjnym i normatywnym.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone