Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd metod i teorii

Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd metod i teorii

Beata Bajcar
Anna Borkowska
Agnieszka Czerw
Agata Gąsiorowska
Czesław S. Nosal

Publikacja przedstawia przegląd teorii i metod wykorzystywanych w psychologii preferencji i zainteresowań zawodowych. Zaprezentowane zostały informacje na temat koncepcji strukturalnych, m.in.: koncepcji pomiaru zainteresowań zawodowych Federica Kudera, koncepcji rozwojowych oraz koncepcji psychoanalitycznych, w tym teorii psycho-dynamicznej autorstwa Anne Roe.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone