Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Rozmowa doradcza - wspólne poszukiwanie rozwiązań

Rozmowa doradcza - wspólne poszukiwanie rozwiązań

Małgorzata Tarkowska

Publikacja łączy zagadnienia teoretyczne, dotyczące rozmowy doradczej, z praktyką psychologiczną i doradczą. Zawiera szereg ćwiczeń, których celem jest wsparcie doradcy zawodowego w nawiązaniu relacji z klientem i w dalszym prowadzeniu procesu doradczego. Prawidłowy rozwój relacji pomiędzy klientem a doradcą sprawia, że klient staje się aktywny i proponuje własne rozwiązania problemów zawodowych.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone