Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier

Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier

Augustyn Bańka

Publikacja przedstawia zarys zmian dokonujących się na międzynarodowych rynkach pracy, które mają istotny wpływ na zmianę sposobu postrzegania funkcji poradnictwa zawodowego i doradztwa kariery, tradycyjnie ulokowanych w polityce społecznej państwa. Opracowanie prezentuje istotę i komponenty transnacjonalnego poradnictwa zawodowego.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone