Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Testy w poradnictwie zawodowym

Testy w poradnictwie zawodowym

Praca zbiorowa

Publikacja w pierwszej części poświęcona jest problematyce testów stosowanych w poradnictwie zawodowym. Dalej przedstawiony został Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ), będący polską metodą do badania zainteresowań zawodowych. Omówione zostały zarówno założenia teoretyczne i podstawy konstrukcji KZZ, jak i sposób postępowania diagnostycznego.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone