Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Poradnictwo zawodowe. Doświadczenia pierwszych lat w Unii Europejskiej

Poradnictwo zawodowe. Doświadczenia pierwszych lat w Unii Europejskiej

Praca zbiorowa

Publikacja przedstawia referaty i wystąpienia zaprezentowane w czasie konferencji pt.: „Poradnictwo zawodowe. Doświadczenia pierwszych lat w UE”. Konferencja zorganizowana została przez Departament Rynku Pracy MPiPS. Wydarzenie odbyło się w Warszawie, w dniu 28 listopada 2006 r. Uczestnikami konferencji byli doradcy zawodowi z instytucji rynku pracy.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone