Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Poradnictwo zawodowe w oficjalnych dokumentach oraz opracowaniach o zasięgu międzynarodowym

Poradnictwo zawodowe w oficjalnych dokumentach oraz opracowaniach o zasięgu międzynarodowym

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje wybór dokumentów poświęconych zagadnieniom poradnictwa zawodowego, kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie, opracowanych przez międzynarodowe instytucje. Przedstawiono m.in.: konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego i Rezolucję na temat całożyciowego poradnictwa zawodowego w Europie.

Publikacja została przygotowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone