Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Służba psychologiczna

Służba psychologiczna

Hans-Henning Eckardt
Reinhard Hilke

Publikacja prezentuje działania podejmowane przez Służbę Psychologiczną, będącą jedną z trzech wyspecjalizowanych służb Federalnego Urzędu Pracy Niemiec. Psychologowie wspierają doradców pracy, doradców zawodowych i pośredników pracy oraz innych pracowników niemieckich Służb Zatrudnienia w pracy z klientem.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone