Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Standardy usług rynku pracy i warunki ich realizacji

Standardy usług rynku pracy i warunki ich realizacji

Praca zbiorowa

Publikacja stanowi zbiorcze opracowanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zgłaszane przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w związku z wejściem w życie nowych przepisów prawa, określających standardy i szczegółowe warunki prowadzenia usług rynku pracy. Zmiany wprowadzone zostały dwoma rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone