Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Kompleksowa analiza pomocy pracodawcom w doborze pracowników

Kompleksowa analiza pomocy pracodawcom w doborze pracowników

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie MPiPS przez agencję badań rynku Optima Sp. z o.o. Badanie dotyczyło analizy świadczenia przez instytucje rynku pracy pomocy pracodawcom w doborze pracowników do zatrudnienia. Badanie przeprowadzone zostało w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz jednostkach organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone