Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego. Raport z realizacji projektu w latach 2002–2006

Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego. Raport z realizacji projektu w latach 2002–2006

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje rezultaty projektu Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego (National Resource Centre for Vocational Guidance – NRCVG), w ramach Programu Leonardo da Vinci II, obejmującego lata 2002-2006. Po stronie resortu pracy projekt realizowany był przez Krajowy Urząd Pracy, a następnie MPiPS. Po stronie resortu edukacji – przez MEN i KOWEZiU.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone