Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Osoba długotrwale bezrobotnajako klient oporujący

Osoba długotrwale bezrobotnajako klient oporujący

Zdzisław Wołk

W publikacji przedstawione zostały trzy zagadnienia: bezrobocie w Polsce i na jego tle bezrobocie długotrwałe, opór jako zjawisko towarzyszące osobom długotrwale bezrobotnym w sytuacjach poradniczych oraz zagadnienie poradnictwa zawodowego adresowanego do osób bezrobotnych z wyczuleniem na przejawy oporu i sytuacji oporujących.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone