Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Praca zbiorowa

Publikacja zawiera cztery artykuły na temat problematyki poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Pierwszy przedstawia najważniejsze przepisy prawne, drugi trudności, na jakie napotyka doradca zawodowy w pracy z osobą niepełnosprawną, trzeci zadania doradcy zawodowego w postępowaniu o zaliczenie do stopnia niepełnosprawności i czwarty specyfikę pracy zespołów orzekających o niepełnosprawności.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone