Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy - metody rekrutacji i selekcji

Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy - metody rekrutacji i selekcji

Anna K. Baczyńska
Krzysztof Kosy

Publikacja poświęcona jest zagadnieniom pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy. Przedstawiono w niej podstawowe informacje na temat planowania procesów rekrutacji i selekcji, uwarunkowań doboru właściwych metod, efektywności ich stosowania, aktualnych trendów w tej dziedzinie oraz błędów, jakich należy unikać przy realizacji obu procesów.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone