Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

System poradnictwa zawodowego w Polsce

System poradnictwa zawodowego w Polsce

Praca zbiorowa

W publikacji zamieszczono informacje na temat systemu poradnictwa zawodowego w Polsce, z uwzględnieniem specyfiki resortu pracy, edukacji, szkolnictwa wyższego i obrony narodowej. Przedstawiono szczegółowe dane na temat aktów prawnych regulujących zagadnienia poradnictwa zawodowego, instytucji świadczących usługi poradnictwa zawodowego oraz systemu kształcenia doradców zawodowych.

Publikacja została przygotowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone