Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Zagadnienia mobilności w dokumentach unijnych

Zagadnienia mobilności w dokumentach unijnych

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje dwa dokumenty dotyczące zagadnień mobilności edukacyjnej i zawodowej obywateli państw UE. Pierwszy z nich to Zielona Księga Komisji Wspólnot Europejskich – „Promowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi”, drugi to Sprawozdanie Forum Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Mobilności pt.: „Mobilność edukacyjna szansą dla wszystkich”.

Publikacja została przygotowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone