Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Indywidualny plan działania. Podręcznik metodyczny

Indywidualny plan działania. Podręcznik metodyczny

Cecylia Pielok
Anna Woynarowska-Janiszewska
Agnieszka Łukaszewska

Publikacja ma charakter praktycznego przewodnika. Zawiera informacje i wskazówki metodyczne przydatne w procesie przygotowywania i realizacji Indywidualnego Planu Działania (IPD). Przewodnik prezentuje przykładowe schematy, które mogą być wykorzystywane w świadczeniu ww. formy pomocy przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia oraz opisuje usługi rynku pracy realizowane przez urzędy pracy.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone