Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Metodyka poradnictwa zawodowego

Metodyka poradnictwa zawodowego

Gunter Waidner
Johann Sturm
Kurt-Wilhelm Bauer

Publikacja zawiera cztery artykuły poświęcone metodyce poradnictwa zawodowego i wybranym aspektom psychologicznym poradnictwa indywidualnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy doradczej, etapów jej przebiegu, roli partnerów rozmowy oraz interpretacji uzyskanych od klienta informacji.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone