Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Metody efektywnej pomocy psychologicznej w pracy doradcy zawodowego z osobą bezrobotną

Metody efektywnej pomocy psychologicznej w pracy doradcy zawodowego z osobą bezrobotną

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje wybrane metody pomocy psychologicznej, które doradca zawodowy może zastosować w pracy z osobą bezrobotną. Szczegółowo omówione zostały sposoby postępowania doradcy zawodowego, które pomagają osobie bezrobotnej w zrozumieniu własnych potrzeb i kompetencji oraz rozpoznaniu sytuacji na rynku pracy.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone