Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Innowacyjne narzędzia i metody w poradnictwie i doradztwie kariery

Innowacyjne narzędzia i metody w poradnictwie i doradztwie kariery

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje rezultaty międzynarodowego Seminarium Cross Border pt.: „Innowacyjne narzędzia i metody w poradnictwie i doradztwie kariery”, które odbyło się w dniach 17-18 maja 2011 r., w Budapeszcie (Węgry). Szczegółowo omówione zostały warsztaty poświęcone m.in.: portalom internetowym i bazom danych adresowanym do doradców zawodowych.

Publikacja została przygotowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone