Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Partnerstwa pomiędzy realizatorami usług rynku pracy

Partnerstwa pomiędzy realizatorami usług rynku pracy

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje wyniki badania poświęconego problematyce partnerstwa pomiędzy realizatorami usług rynku pracy, przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół ekspertów na zlecenie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie (…). Rezultaty badania zostały przedstawione w czasie konferencji pt.: „PARES Stakeholders”, która odbyła w dniach 28-29 września 2011 r. w Brukseli (Belgia).

Publikacja została przygotowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone