Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Metody pomiaru kompetencji zawodowych

Metody pomiaru kompetencji zawodowych

Paweł Jurek

Publikacja prezentuje zagadnienia dotyczące problematyki kompetencji zawodowych. Szczegółowo przedstawione zostały metody pomiaru kompetencji zawodowych, stosowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie instytucje oraz przykłady profili kompetencyjnych. Analiza kompetencji zawodowych stanowi jedno z zadań doradcy zawodowego.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone