Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Polityka Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego: sprawozdanie z działalności sieci ELGPN na lata 2011-2012

Polityka Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego: sprawozdanie z działalności sieci ELGPN na lata 2011-2012

Praca zbiorowa

Publikacja przedstawia działania podejmowane w latach 2011-2012 przez Europejską Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (European Lifelong Guidance Policy Network – ELGPN). Wydawnictwo przygotowane zostało przez koordynatora Sieci, fiński Uniwersytet w Jyvaskyla. Najważniejszym celem ELGPN było wspieranie rozwoju poradnictwa zawodowego przez całe życie.

Publikacja została przygotowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone