Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Rozwój polityki poradnictwa przez całe życie: Zestaw zasobów europejskich

Rozwój polityki poradnictwa przez całe życie: Zestaw zasobów europejskich

Praca zbiorowa

Publikacja zawiera przegląd dobrych praktyk dotyczących rozwijania polityki poradnictwa zawodowego przez całe życie. Powstała z myślą o pomocy decydentom i innym zainteresowanym w przeprowadzeniu analizy funkcjonowania systemów poradnictwa przez całe życie w wybranych państwach UE, a także w rozpoznawaniu trudności w oparciu o stosowane oraz sprawdzone rozwiązania.

Publikacja została przygotowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone