Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Bezrobocie młodzieży: Kryzys pośród nas

Bezrobocie młodzieży: Kryzys pośród nas

Praca zbiorowa

Publikacja zawiera analizę zjawiska bezrobocia młodzieży (osób do 35 roku życia). Przedstawia także informacje na temat wpływu strategii całożyciowego poradnictwa zawodowego na podaż pracy i popyt na pracę. Bezrobocie młodzieży to problem ogólnoeuropejski, pociągający za sobą istotne konsekwencje dla jednostek, lokalnych społeczności, społeczeństw i krajowych gospodarek.

Publikacja została przygotowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone