Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Poukładaj swoje życie. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami osobowości

Poukładaj swoje życie. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami osobowości

Praca zbiorowa

W publikacji wykorzystane zostały materiały opracowane w ramach projektu „Centrum Integracji – by móc kochać i pracować”, zrealizowanego w latach 2012-2015 przez Fundację im. B. Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej. Wydawnictwo przedstawia przetestowany praktycznie model interdyscyplinarnej pomocy dla osób bezrobotnych z zaburzeniami osobowości.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone