Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Nowe metody i techniki w poradnictwie zawodowym

Nowe metody i techniki w poradnictwie zawodowym

Barbara Górka
Anna Hildebrandt-Mrozek
Piotr Miller
Olga Mrozowska
Patrycja Załuska

Publikacja prezentuje rezultaty seminarium pt.: „Nowe metody i techniki w poradnictwie zawodowym”, które zorganizowane zostało przez MRPiPS w dniach 15-16 listopada 2016 r., w Warszawie. Szczegółowo omówione zostały warsztaty poświęcone czterem zagadnieniom: poradnictwo socjodynamiczne, dialog motywujący, coaching w poradnictwie zawodowym oraz komunikacja z klientem.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone