Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Testy i autotesty w poradnictwie zawodowym

Testy i autotesty w poradnictwie zawodowym

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje zagadnienia dotyczące testów psychologicznych i praktycznego ich stosowania, z uwzględnieniem standardów etycznych i regulacji prawnych. Jako przykłady omówione zostały trzy amerykańskie testy uzdolnień i zainteresowań: Bateria Testów Uzdolnień Ogólnych (BTUO) oraz Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (KPZ) i Zestaw do Samobadania (ZdS).

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone