Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Poradnictwo zawodowe 4.0. Innowacyjne praktyki na rzecz nowych umiejętności

Poradnictwo zawodowe 4.0. Innowacyjne praktyki na rzecz nowych umiejętności

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje rezultaty międzynarodowego seminarium Cross Border, które miało miejsce w dniach 4-5 października 2017 r. w Belgradzie, Serbia. Podczas seminarium, które odbywało się w formule warsztatów zaprezentowano ciekawe rozwiązania dla poradnictwa zawodowego w obszarze IT. Publikacja składa się z dwóch części: opisu warsztatów oraz wyników ankiety, na którą odpowiadali eksperci, którzy przeprowadzali warsztaty w trakcie seminarium. 

 

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone