Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Kurs inspiracji

Kurs inspiracji

Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje Kurs Inspiracji tzw. duńską metodę poradnictwa grupowego, stosowaną w Publicznych Służbach Zatrudnienia tego kraju. Część pierwsza to vademecum pedagogiczne przetłumaczone z języka duńskiego. Część druga to wskazówki praktyczne i przykładowe scenariusze zajęć, opracowane przez zespół pracowników z urzędów pracy w Olsztynie.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone