Publikacje

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego

Podręcznik oceny zawodu

Podręcznik oceny zawodu

Praca zbiorowa

Publikacja zawiera zestaw informacji o zawodach wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, które umożliwiają interpretację wyników trzech amerykańskich testów uzdolnień i zainteresowań: Baterii Testów Uzdolnień Ogólnych (BTUO) oraz Kwestionariusza Preferencji Zawodowych (KPZ) i Zestawu do Samobadania (ZdS).

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone