Publikacje

Zeszyty Metodyczne Pośrednika Pracy

Dobre praktyki - doświadczenia powiatowych urzędów pracy

Dobre praktyki - doświadczenia powiatowych urzędów pracy

W Zeszycie nr 10 zaprezentowane zostały dobre praktyki powiatowych urzędów pracy, które zechciały podzielić się z Czytelnikami ciekawymi inicjatywami i nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie realizacji usług i instrumentów rynku pracy, w tym różnorodnych działań na rzecz aktywizacji zawodowej klientów PUP. Swoimi doświadczeniami podzieliły się Powiatowe Urzędy Pracy w Bielsku Podlaskim, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju, Lidzbarku Warmińskim, Miliczu, Nysie, Olsztynie, Pułtusku, Świnoujściu i Złotowie.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone