Publikacje

Zeszyty Metodyczne Pośrednika Pracy

Dobre praktyki - doświadczenia urzędów pracy w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi

Dobre praktyki - doświadczenia urzędów pracy w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi

Zeszyt prezentuje doświadczenia urzędów pracy w zakresie pomocy świadczonej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych. Swoimi tzw. dobrymi praktykami podzieliły się Powiatowe Urzędy Pracy w Gdyni, Legnicy, Nysie, Tczewie i we Włocławku, a także Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

 

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone